Kvalitetno računovodstvo

Priskrbite si kakovostno, 100% anonimno, zanesljivo in celovito računovodsko storitev. Prepustite vodenje vaših knjig zaupanja vrednim strokovnjakom in svetovalcem, vi pa se osredotočite na izgradnjo vašega novega ali že obstoječega posla!

Iščete strokovno usposobljeno računovodstvo, ki mu lahko 100% zaupate in se nanj zanesete tako, da se sami lahko v miru posvetite temu kar znate najbolje - izgradnji vašega posla?

Naša mednarodna prisotnost, opremljenost z najnovejšimi znanji in zakonodajo, odgovornost in osebni pristop so k sodelovanju prepričale že mnoga podjetja.

Prepustite nam:

 1. Vodenje knjig in evidenc prihodkov, odhodkov, gotovinskega poslovanja
 2. Evidenca partnerjev, kupcev in dobaviteljev ter odprtih postavk
 3. Obračunavanje vhodnega in izhodnega DDV
 4. Obračun plač, prispevkov, dnevnic, odpravnin, regresov
 5. Obračun avtorskih honorarjev, študentskega in pogodbenega dela
 6. Izračun prehrane, kilometrine, potnih nalogov ter drugega povračila stroškov
 7. Ažurno in natančno knjiženje drugih poslovnih dogodkov
 8. Obračun najemnin ter vodenje transakcij v zvezi z nepremičninskimi posli
 9. Svetovanje na področju sponzorstev in donatorstva
 10. Obračun obresti, transferne cene
 11. Izdelave poslovnih pogodb
 12. Preveritev bonitet drugih podjetij in varnosti poslovanja z njimi
 13. Odpis terjatev, priprava finančnih kompenzacij
 14. Odkupi lastniških deležev, prestrukturiranje poslovanja
 15. Davčni obračuni, optimizacija davkov ter davčno svetovanje
 16. Letno poročilo oz. bilanco
 17. Elektronsko bančništvo (plačilo računov, izplačilo plač...)
 18. Pomoč pri izdelavi poslovnega načrta
 19. Analiza poslovanja in svetovanje glede bodočih planov
 20. Izplačila dobička
 21. Ugodni plačilni pogoji
 22. Zagotovljena anonimnost
 23. In še več!

Pokličite nas, da se dogovorimo za informativni sestanek in najdemo skupen jezik!

Ocena