Napotitev na začasno čakanje – Corona Virus

Napotitev na začasno čakanje na delo doma

Podpisana pogodba (+štampiljka), ki jo izročite vašemu zaposlenemu.

Ocena